بیماران مبتلا به مزاحمت درمان نمی‌شوند

مزاحمت تلفنی در ایران همچنان به تفریحی برای برخی از افراد تبدیل شده به گونه‌ای که انگار آن‌ها کاری جز این ندارند که دستشان را روی شماره‌ها برای شادی خود بچرخانند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده