کاربران فضای مجازی مراقب تله‌های اجتماعی بعد از حوادث تروریستی باشند

رئیس کمیسیون روان شناسی اجتماعی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره گفت: شایعه پراکنی از جمله تله هایی است که کاربران فضای مجازی را مورد هدف قرار می‌دهد و موجب التهاب در جامعه می‌شود.

پست شد در : دسته‌بندی نشده