بررسی گستره فناوری دیجیتال در عصر کنونی و پیامدهای آن

با ورود فناوری های دیجیتال، تمام حیات بشر متأثر از ساختار نوینی است که هر روز هم در حال رشد و توسعه است و نادیده انگاشتن آن به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر توسعه یک ملت قلمداد می‌شود.

پست شد در : دسته‌بندی نشده