اشیای مفقودی به وسیله «پست یافته» ساماندهی می‌شوند

مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: شهروندان با مراجعه به سایت «جوینده- یابنده پست یافته» می‌توانند در نقاط مختلف کشور اشیا و مدارک مفقود شده خود را تحویل گیرند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی اصلی دفاتر پیشخوان دولت است

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت ملی پست وظیفه نظارت، ایجاد و سیاست گذاری دفاتر پیشخوان دولتی را بر عهده دارد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده