میاندوز دینام سرخود جک مدل JK-8569 E-01 GB/UT،قیمت و مشخصات

چرخ خیاطی میاندوز اتوماتیک جک مدل JK-8569E-01GB/UT | 20 …

میاندوز دینام سرخود جک مدل JK-8569 E-01 GB/UT،قیمت و …

۴۱ ثانیه پیش –

میاندوز اتوماتیک لوله ای جک مدل JK-8669C-01GBUT،قیمت و …

۴۴ ثانیه پیش –

چرخ خیاطی میاندوز دینام سرخود جک – شیپور

۳ آبان ۱۳۹۷ – میاندوز دینام سرخود جک مدل 8569 بسیار تمیز وکم کارکرد.

JK-8569E-01GB/UT میاندوز دینام سرخود

دیسک نخ بیرون از دستگاه،عملکرد ساده. دیسک نخ را به سادگی جدا کرده وبه راحتی نخ را بکشید.این ویژگی کمک میکند تااز پارگی و گره خوردن نخ جلوگیری شود …