مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده است

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تاکنون مجوزی در خصوص گرانی نان صادر نشده است و افزایش قیمت نان قانونی نیست.

پست شد در : دسته‌بندی نشده