مبیع و مبیع شرطی

معاملات شرطی و رهنی

ensani.ir/storage/Files/20110206124736-(1433).pdf

است معاملات شرطی و رهنی که همواره متاملين بعد از معاملات قطعی باین نوع عقود … بوده و بایع میتواند در مهلت مقرر با رعایت جهات قانونی معامله را فسخ و مبيع را. -۴۵- …

مبیع – پرتال جامع علوم انسانی

ensani.ir/storage/Files/20110210100600-(394).pdf

ممکن است مبیع به شرط داشتن مقدار، جنس و وصف معین فروخته شود. در این صورت …. میدارد: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن.

اجاره مبیع شرطی از سوی خریدار | ماده ۵۰۰ – قانون مدنی – …

www.davoudabadi.ir/article/692/اجاره-مبیع-شرطی-از-سوی-خریدار

ماده ۵۰۰. در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ …

مبیع و مبیع شرطی – یارنما

yarnama.ir/post/786

۴۵ دقیقه پیش –

بیع شرط – علی عبدی وکیل پایه یک دادگستری

abdilawyer.com/Condition-of-sale/بیع-شرط3200.html

… عقد بیع شرطی، مالکیت مبیع به خریدار شرطی انتقال یافته و در نتیجه منافع مورد معامله تا زمان اعمال خیار متعلق به خریدار میگردید، مع الوصف نظر به اینکه پیشینه …

بیع شرط | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

pajoohe.ir/بیع-شرط__a-9806.aspx

۲۴ آبان ۱۳۹۳ –

ماهیت و وضعیت بیع شرط واحکام آن – کتابخانه دیجیتال و فن …

saed.isu.ac.ir/site/catalogue/24351

در بخش دوم، آثار و احکام بیع شرط همچون انتقال مالکیت، حدود تصرفات مشتری در مبیع شرطی، انتقال خیار به ورثه، تلف و نقص مبیع و وضعیت منافع و نماآت آن مورد …

جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون …

https://www.civilica.com/Printable-SPES01_128=جایگاه-بیع-شرط-و-معاملات-با-حق-اس…

در بیع خیاری، وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت خیار و قطعی شدن بیع، ثابت … به موجب این ماده، در معاملات شرطی نیز، مانند معامله رهنی، خریدار تنها طلبکار …

بيع شرط Revocable sale

pajoohe.net/25513/index.php?Page=definition&UID=41141

خریدار می تواند با قید وجود حق فسخ برای فروشنده مبیع را به شخص دیگری انتقال دهد. یعنی فروشنده (خریدار بیع شرطی) شرط نماید که درصورت حصول شرط در مدت معین …

بیع شرط و عقد اجاره

irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243761.pdf

بکارگیری سرمایه ی خود در تجارت و امور عمرانی به معاملات بيع شرطی، روی آوردند، …. میرود آن است که در بیع شرط، حق خیار صرفا اختصاص به بایع مبیع شرطی دارد و …

وکالت آنلاین – نسخه چاپیاجاره مبیع شرطی پس ازسررسید سند …

https://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=3735

اجاره مبیع شرطی پس ازسررسید سند. تحقیقات اداره ثبت راجع به وضع اجاره موردمزایده . عدم ذکراجاره مبیع شرطی پس ازسررسید سندشرطی اشکال ندارد. اجاره فضولی .

تنظيم قرارداد بيع شرطي با استناد به مادتين 458، 232 تا …

www.hvm.ir/files/contract/73-1.doc

بيع شرط – توضيحات حقوقي – نحوه تنظيم – نمونه قرارداد بيع شرط. تنظيم قرارداد بيع شرطي. با استناد به مادتين 458، 232 تا 246، 458 تا 463 قانون مدني در رابطه با …

بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت …

محل سوال است که اگر در اثناء مدت تاریخ تنظیم قرارداد و اعلان فسخ، خریدار مبیع را به …. مالکیت خریدار شرطی را متزلزل دانسته و نتیجه گرفته اند که، بر خلاف سایر …

بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در …

البته در صحت شرطی که تسلیم مبیع را برای مدتی به تأخیر میاندازد هیچ مناقشهای نیست. در این صورت مطابق ماده 363 قانون مدنی وجود أجل برای تسلیم مبیع یا تأدیه …

بررسی آثار فقهی و حقوقی معامله بر مبیع شرطی – پژوهشگاه …

مقوله بیع شرط از مباحثی است که کمتر مورد توجه حقوقدانان واقع شده است. علت این امر شاید تصویب مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک باشد. حقوقدانان معتقدند با …

موونه ، انفال ، بيع – پرسمان – مشاهده پاسخ

1- بيع : به معناي خريد و فروش كردن ، فروشنده را بايع و خريدار را مشتري و آنچه را كه فروخته مي شود … 5- خيار شرط : آن چنان است كه در عقد بيع هر شرطي مي توان كرد .

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺒﯿﻊ و آﺛﺎر آن در ﺣﻘﻮق – پژوهش حقوق خصوصی

۱۶ تیر ۱۳۹۴ –

[سایت حقوق] در احكام بيع – طرفين معامله – مبيع – ثمن – تسليم …

۲۷ تیر ۱۳۸۴ –

بیع شرط – سایت خبری و تحلیلی رستا خبر

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ –

بيع – بیع شرط – بیع قطعی – بیع شرطی – املاک صنعتی …

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ – بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدني) بیع شرط نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار مي‌گيرد.

موضوع عقد بیع – ویکی فقه

عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن؛ هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند ….. درج شرطی هم که موجب جهل به ثمن شود از اسباب بطلان است؛ مانند تعهد به پرداختن …

مقاله 5 – دوفصلنامه فقه مقارن

فسخ بيع و برگرداندن مبيع يا تقاضاي ارش. ساقط مي. شود. فقهاي اسالمي در صحت چنين بيع و شرطي اختالف. نظر دارند؛ بعضي. اظهار داشته. اند که در اشتراط برائت …

بیع شرط | موسسه حقوقی داد پویان حامی

۵ آبان ۱۳۹۵ –

ضمانت اجراي تخلف از شرط مندرج در قرارداد موجب بطلان معامله … …

شرطي كه درسندرسمي معامله قطعي 8038 مورخ 12/6/36 قيدشده ازجمله شروط خلاف … نسبت به مبيع خودداي كندنه خلاف مقتضاي عهداست نه برخلاف قانون بلكه شرطي است كه …

حقوقدان – شرط باز خرید در بیع – دلارام نیکدل – BLOGFA

اما شرط باطل عبارت است از شرطي كه به نحو صحيح واقع نشود و وفاي به آن واجب نبوده … 2- معامله اي به صورت مؤجل (مدت دار) منعقد شود و فروشنده شرط كند كه خريدار مبيع را …

كسب مالکیت مشتری با وقوع عقد بیع – همشهری حقوق شهروندی | چاپ

همچنین، حسب ماده 500 همان قانون «در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی كه … بدین ترتیب، امامی مالکیت خریدار شرطی را متزلزل دانسته و نتیجه گرفته که بر …

فایل word جايگاه بيع شرط و معاملات با حق استرداد با …

۶ مهر ۱۳۹۷ –

الزام به تحویل مبیع در دادگاه – دادراه

dadrah.ir/danesh/الزام-به-تحویل-مبیع-در-دادگاه/

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ ….. ماده ۳۴۴– اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته …

تاثیرفسخ بایع برانتقال مبیع از سوی خریدار

https://safakish.persianblog.ir/18YeYE8AEqidd3KgyEk3-تاثیرفسخ-بایع-برانتقال…

۲۵ آبان ۱۳۸۶ –

ماهیت و وضعیت بیع شرط واحکام آن

https://hawzah.net/fa/Seminar/View/80139/ماهیت-و-وضعیت-بیع-شرط-واحکام-آن

دربخش دوم، آثار و احکام بیع شرط همچون انتقال مالکیت، حدود تصرفات مشتری در مبیع شرطی، انتقال خیاربه ورثه، تلف و نقص مبیع و وضعیت منافع و نماآت آن مورد …

شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران – فصلنامه تحقیقات حقوقی

lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56707.html

شرط حفظ مالکیت شرطی است که به موجب آن انتقال مبیع منوط به پرداخت ثمن می شود. … در این مقاله خواهیم دید که طرفین حق دارند سرنوشت زمان انتقال مالکیت مبیع را خود …

* تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار – حقوقدانان

https://www.hoghooghdanan.com/2013-09-15…/1479-1389-05-11-05-25-39.html

لازم به ذكر است تصرفات مشتري درمبيع شرطي دوحالت دارد: حالت اول اينست كه مبيع را با قيد خيار شرط يا شرط انفساخ به غير انتقال مي دهد كه اين معامله به جهت اين كه …

نمونه قرارداد بیع شرط – شهر املاک

www.kolbeh.ir/article12988.html

ماده ۲- مورد معامله و مشخصات آن (مبیع) : عبارت است از فروش شرطی تمامی……………….دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ……………. مترمربع و بنای احداثی در …

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

library.vus.ir/files.php?file=757669100414072747&part=6

احکام بیع – نمایشگر دسته ای مطالب

hamedan.irib.ir/نمایش-محتوای-تولیدویژه/-/asset_publisher/…/pop_up?_101…

Archive of SID جایگاه بیع شرط و معامالت با حق استرداد با …

www.sid.ir/FileServer/SF/4791395h0355

۱۸ دی ۱۳۵۱ –