فرم های تکمیل شده گزارشات روزانه- کارورزی 3

کارهاي انجام شده در دوره کارآموزي – دانشگاه صنعتی اصفهان

https://indust.iut.ac.ir/sites/indust.iut.ac.ir/files/karamoozi_final.doc

فرم ج

up.istclub.ir/download/694355/فرم_های_الف-ب-ج_V2.docx

فرم گزارش كار هفتگي

https://www.dpi.ir/content/fa/education/researchaffairs/work/karamoozi.doc

فرم های تکمیل شده گزارشات روزانه- کارورزی 3 – ناب فایلز

nabfiles.rozblog.com/post/656

۵ ساعت پیش –

فرم های تکمیل شده گزارشات روزانه- کارورزی 3 – فیل دانلود

fldw.rozblog.com/post/654

۳ ساعت پیش –

فرمهای کارآموزی و تدوین گزارش کارآموزی – دانشگاه یاسوج

res.yu.ac.ir/uploads/apl_allforms_7937.doc

گزارش کارآموزی – Shariaty.ac.ir

www.shariaty.ac.ir/_…/فرم%20ها/دی95-%20دفتر%20چه%20کارآموزی%20برای%20دان…

دانلود فرم های کار آموزی – دانشگاه آزاد واحد رودان

www.roudaniau.ac.ir/Download/Pages/e464e8c6-7aee-4ec7-8bda-ece6763b6a00.doc

گزارش كارآموزي

fcsms.iauctb.ac.ir/file/download/news/1508771568-.pdf

3 راهنمای کارورزی – پردیس شهید رجایی ارومیه – دانشگاه فرهنگیان

https://rajaei.cfu.ac.ir/file/…/attach2015103585971414102691-راهنمای_کارورزی_3.pd…

دانشجو معلم باید نسبت به ارائه ی فرم های تکمیل شده ی. گزارش روزانه و مباحث فردی. و. گروهی. که به پیوست می باشد به همراه گزارش روایتی برای بررسی بی. شتر به …

نام و نام خانوادگی مدرس کارآموزی – پورتال دانشگاه پیام نور …

gonbad.golestan.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=e584df83-ab59-4471…

فرم گزارش كار هفتگي – مرکز آموزش علمی و کاربردی …

bh-uast.ac.ir/portal/images/karmadd.pdf

کارورزی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

www.mias.ir/uploads/content/file/گزارش%20کارورزی-1.docx

فرمهای کارورزی – دانشگاه علمی کاربردی اردکان

www.ardakan-uast.ir/formhaye_karvarzi.aspx

نام ونام خانوادگی دانشجو: استاد کارآموزی: – دانشکده سما سهند

sahand-samacollege.ir/media/downloads/forms?Command=Core_Download…

روز مرخصی استفاده نمایند. –3. غیبت غیر موجه در صورتیکه به کیفیت کار. آموز … فرمهای تکميل شده. و گزارش. کارآموزی به همراه نمره به. سرپرست ارتباط با صنعت …

نامه نوشتن گزارش کارآموزی شيوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

safaiau.ac.ir/images/Safadasht/Pdf/karamoozi/negaresh.pdf

دستورالعمل‌ نگارش‌ و تدوين‌ گزارش کارآموزی – موسسه آموزش …

www.novinardebil.ac.ir/images/Karamuzi.doc

نحوه گزارش نويسي – دانشگاه آزاد یزد

www.iauyazd.ac.ir/iauyazd/UserFiles/File/…/rahnemaye%20karamoozi.pdf

کارهاي انجام شده در دوره کارآموزي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

prof.iauba.ac.ir/images/Uploaded…/فرمت%20گزارش%20کارآموزي[4908631].DOCX

فرم کارآموزی word

iaubsm.ac.ir/wp-content/uploads/2016/10/form-karamozi.doc

گزارش کار آموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشکده: …………….. …

www.iau-ahar.ac.ir/ahar/images/pdf/F_KarAmozi.doc

فرم کارآموزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

94.74.129.243/FormSDoc/karamoozi.docx

برنامه کارورزی / کارآموزی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

isaar-uast.ir/sites/default/files/attachments/karvarzi.docx

فرم گزارش كار هفتگي – دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین …

www.vuast.ir/wp-content/uploads/2014/04/کارورزی2.doc

ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزي – دانشگاه بوعلی سینا

https://profs.basu.ac.ir/shokri/upload_file/pre_co_prj.2542.1.pdf

فرم کارآموزی.doc

mfzstd.persiangig.com/MFZSTD/فرم%20کارآموزی.doc

فرم شماره (2)

https://d-meybod.tvu.ac.ir/file/73/attach201511194723269417096.doc

ضوابط و مقررات مربوط به كارآموزي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

www.qaemiau.ac.ir/mo/pajohesh/defunivfilelisthozeh.html?task=downloadfile&id…

دانلود : فرمت نمونه نگارش گزارش کارآموزی

https://www2.hut.ac.ir/uploads/template-karamoozi.docx

ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﮕﻲ

khi.ac.ir/Academic_Portal/Files/Form_Karamouzi.pdf

Page 1 LOG BOOK کارآموزی عرصه مدیریت Page 2 Log …

www.hums.ac.ir/uploads/arseh-_modiriat.pdf

دفترچه ثبت روزانه فعاليتهاي عملي دانشجويان كارشناسي …

www.iaug.ac.ir/files/logbookmamaei/log14mamaei.pdf

در پايان. دوره فرم تكميل شده را جهت تحليل و بررسي به مربي گروه. مربوطه … توجه به گزارشات کتبي و شفاهي. 3 .توجه به وسايل و داروهای تحويلي در شیفت. (5. تحويل.

نمونه فرم تکمیل شده کارورزی – واحد 14

uast14.ac.ir/sites/1/11/elanat.html/newsid/667/نمونه-فرم-تکمیل-شده-کارورزی

فرم پرشده الف+ نمونه فرم الف گزارش کارورزی3.گزارش …

www.yarebename1.loxblog.com/post/23

ساختار گزارش کارورزی

khatam.ac.ir/sites/…/NAHVE%20TADVIN%20GOZARESH%20KARVARZI.docx

نمای دانشجویان در دوره کارآموزی برگه راه – دانشگاه آزاد اسلامی …

www.lziau.ac.ir/fa/upload/542e993f/c74850ab.pdf