شبیه سازی و کد نویسی چرخه تبرید تراکمی با مبدل حرارتی داخلی در نرم افزار EES

مدل سازی و شبیه سازی سیکل کولر گازی و ارزیابی … – مهندسی …
mme.modares.ac.ir/article-15-2945-fa.pdf

مقاله مدل سازی و شبیه سازی سیکل تبرید تراکمی بخار – …
https://www.civilica.com/Paper-HVAC03-HVAC03_050=مدل-سازی-و-شبیه-سازی-سی…

شبیه سازی و تحلیل ترمواکونومیک تبرید تراکمی خورشیدی …
jmep.isme.ir/article_30886_22fb98d8fcd48eb654415138f4c03456.pdf

شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با …
mechanica.sellfile.ir/prod-730813-شبیه+سازی+سیکل+تولید+توان+آب_آمونیاک+با+…

Untitled – هفتمین كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و …
www.hvac-conference.ir/files/content/book-farsi3.pdf
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ –

چیلر و برج خنک کن
pasab.ir/wp-content/uploads/2014/01/Chiller.pdf

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6125&Number=1710&Appendix=0

دانش‌رسان – مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی اواپراتور – بانک جامع مقالات …
daneshresan.com/keyword/اواپراتور

گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
mech.um.ac.ir/index.php?edugroups=3103&option=com…task…

مدل کلکتور خورشیدی
mkhassadi.persiangig.com/image/afshineslami.docx

م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻ – کنفرانس …
mobadel.ir/wp-content/uploads/2014/08/mobadel2.pdf

عرفان برق غرب
ebgco.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=

شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با …

سال دوم شماره دوازدهم خرداد PDF – DocPlayer.net

سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس – مهندسی مکانیک مدرس

Simulation of combined steam and organic rankine cycle …
۶ مرداد ۱۳۹۵ –

از : شبيه سازي هزينه پروژه با آناليز مونت كارلو تا : شناخت …

بسته جامع آناليز اگزرژی،اگزرژی اقتصادي وتوليد همزمان برق …
sarzamindanesh.ir/sd4035-چيلر-جذبي-دو-اثره/