روسیه و ایران برای مبارزه با فساد رایزنی کردند

در دیدار رییس سازمان بازرسی کل کشور با دادستان کل فدراسیون روسیه، رایزنی های دوجانبه برای مبارزه با فساد و جرایم مرتبط صورت گرفت(در ادامه)

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری (borna)، قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه ۱۶ ابان ۱۳۹۷ در ملاقات با یوری چایکا دادستان کل فدراسیون روسیه زمینه های توسعه همکاری حقوقی و قضایی فیما بین دو کشوررا بررسی نمودند(در ادامه)

طرفین در چارچوب توافقات آمبودزمانی و صیانت از حقوق شهروندی، در مورد مشکلات برخی از شهروندان ایرانی و راه های کمک به آن ها رایزنی کردند(در ادامه)

در این دیدار که با حضور مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه صورت گرفت، مبارزه با جرائم و فساد اداری و مالی، بررسی راهکارهای تقویت همکاری منطقه ای و بین المللی بویژه در چارچوب اتحادیه آمبودزمان های اوراسیا و شیوه های آموزش کارشناسان ذیربط در حوزه فعالیت های ضد فسادی و آمبودزمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

منبع : borna