دروغی که در فضای مجازی گفته شد +فیلم

اختراع پارچه نامرئی کننده که توسط چینی‌ها در فضای مجازی پیچیده بود، به طور کامل تکذیب شد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده