ابقاء رییس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر فریدون نوحی را در سمت رییس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ابقا کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری (borna)، متن این حکم به شرح زیر است:

منبع : borna